Languages | Sitemap | Become a Dealer

Smart-BUS G4 Training Agenda - Vietnam

 

 

Hàng tháng công ty mở các lớp đào tạo miễn phí về kỹ thuật làm nhà thông minh cho các công ty mong muốn hợp tác

LỊCH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NĂM 2012:

Người liên hệ: Mr. Dương Thanh Nhã
Email: nhaduong@smarthomebus.vn
DĐ: 098 284 1015
ĐT: (84-8) 6296 8149
Fax:(84-8) 6296 8144

KHÓA 4:

Mẫu đăng kí 4
Thời gian: ngày 08, 09 và 10 tháng 05 năm 2012
Địa điểm: Tầng 4, HHM Buiding, 157-159 Xuân Hồng, F.12, Q. Tân Bình, TP.HCM